Priser

Priser på tandbehandlinger

Mange tandlægeydelser er fastlagt imellem den offentlige sygesikring og tandlægerne.
Priserne er ens for alle tandlæger og findes på sundhed.dk

Hos Tandlægerne ved Nytorv laver vi gerne et gratis prisoverslag på ydelser og behandlinger, som ikke er fastlagt i overenskomsten.

Medlemskab af Sygeforsikringen “Danmark” kan være en mulighed for et økonomisk tilskud til behandling.
Se tilskud til tandbehandling her www.sygeforsikring.dk