Priser

Priser på tandbehandlinger

Mange tandlægeydelser er fastlagt imellem den offentlige sygesikring og tandlægerne. Priserne er ens for alle tandlæger. Priser på ydelser og behandlinger, som ikke er fastlagt i overenskomsten, kan du se herunder.

Hos Tandlægerne ved Nytorv laver vi altid gerne et gratis prisoverslag på vores behandlinger.

Medlemskab af Sygeforsikringen “Danmark” kan være en mulighed for et økonomisk tilskud til behandling. Se tilskud til tandbehandling her www.sygeforsikring.dk